Đảng bộ Công ty CP Phân bón Miền Nam: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

10:29 SA @ Thứ Sáu - 19 Tháng Giêng, 2024

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Quý – UVBTV, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cho biết năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 10 tháng 02 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Công ty. Bằng sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành, Ban lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, đơn vị trực thuộc đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Công ty về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đến từng đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng chăm lo đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho người lao động. 

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÓ HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ NĂM 2023

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh năm 2023 của Công ty. Năm 2023, Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã họp 12 cuộc, ban hành 138 văn bản, 37 nghị quyết, quyết định; chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các tổ chức đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm và chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty.

Trong năm 2023, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt để đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đánh giá những thuận lợi, khó khăn để xây dựng Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Quyết định của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đảm bảo nội dung, đúng tiến độ.

Đảng ủy Công ty cũng đã quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên: đã tiếp nhận 03 đảng viên chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 04 đồng chí; kết nạp 07 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí, làm thủ tục cấp thẻ đảng viên cho 03 đồng chí; cử 05 cán bộ, đảng viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị; 22 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Công ty. 

Bên cạnh công tác chính trị tư tưởng và xây dựng Đảng, năm 2023 Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó: Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Chi bộ trực thuộc phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến trị trường trong nước và tình hình trên thế giới để tập trung mọi nguồn lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu chính Tập đoàn giao, cụ thể như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt  819 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch năm 2023; Doanh thu bán hàng: 1.560,678 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch năm 2023; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 57 tỷ đồng, bằng 285% so với kế hoạch năm 2023; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 23 tỷ đồng, bằng 84% so với kế hoạch năm 2023.

Năm 2023, Công ty cũng đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người lao động, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và cải thiện điều kiện việc làm, với thu nhập bình quân đạt 11.068.000 đồng/người/tháng, bằng 105,7% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, các hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao sôi nổi, phong phú góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Người lao động. Các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, trật tự an toàn được đảm bảo.

ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2024

Xác định, năm 2024 là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021- 2025, dự báo nền kinh tế trong nước cũng như thế giới còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Song, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục phát huy và duy trì tốt công tác xây dựng Đảng, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024 về: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 850 tỷ đồng, bằng 104% so với thực hiện năm 2023; Doanh thu bán hàng đạt 1.620 tỷ đồng, bằng 104 % so với thực hiện năm 2023; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 29,504 tỷ đồng, bằng 104% so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động ở mức 12 triệu đồng/người/tháng, bằng 108% so với thực hiện năm 2023.

Cùng với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Công ty trong năm qua đồng thời đồng chí cũng đã có những chỉ đạo rất sát sao với 5 nhiệm vụ cụ thể để có thể hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu trong năm 2024.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và  cá nhân đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.