Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

02:07 CH @ Thứ Năm - 05 Tháng Giêng, 2023

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Đảng ủy  Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và các đồng chí đại diện các Ban Đảng thuộc Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng  ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên , Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết, Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy đơn vị thành viên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: Giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2022 ước đạt 60.301 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm 2022, tăng 20% so với năm 2021; Doanh thu cộng hợp ước đạt 60.200 tỷ đồng (doanh thu cao nhất từ trước đến nay), bằng 115% kế hoạch năm 2022, tăng 13% so với thực hiện năm 2021;  Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước lãi 6.015 tỷ đồng, tăng hiệu quả 3.882 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021. Toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất cơ bản có nhiều khởi sắc tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; tiếp tục quan tâm, bám sát chủ trương thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Năm 2022 ban hành 05 Nghị Quyết, 24 Kết luận, 255 Quyết định, Quy chế, Quy định và 520 văn bản chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn còn chú trọng tới các mặt công tác như công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng như triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị trung ương 4, hội nghị trung ương 5, hội nghị trung ương 6 khóa XIII, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác theo chỉ thị 05- CT/TƯ; chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 nhằm thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công; tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các hoạt động và sự kiện chào mừng 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương...

Trong công tác Công tác xây dựng tổ chức Đảng: đã chỉ đạo việc  Xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (Quy định 60-QĐ/TW), trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét, phê duyệt; Kiện toàn cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Hướng dẫn và yêu cầu các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc thực hiện tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Trong năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn đã thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên mới cho 85 quần chúng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho 18 đảng viên mới; Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 42 đảng viên về sinh hoạt tại các đơn vị thuộc Đảng bộ Tập đoàn, chuyển sinh hoạt đảng về nơi sinh hoạt mới cho 75 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 30 đồng chí; đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí. Đã Đánh giá, xếp loại: 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở Đảng trực thuộc và 1568 đảng viên, theo đó có 03/21 đảng bộ, 03/10 chi bộ và 206 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng  và công tác dân vận  và các tổ chức đoàn thể cũng được đặc biệt chú trọng. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, tiến hành cơ bản đảm bảo các bước theo quy trình kiểm tra, giám sát, thời gian tiến hành có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp trong điều kiện đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tại đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động và ký kết thỏa thuận lao động tập thể năm 2022.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn, đó là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tập đoàn; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn; hoàn thành, triển khai thực hiện đề án thành lập đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện có hiều quả các  mặt công tác về kiểm tra, giám sát, về tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể Công tác văn phòng cấp ủy: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đặc biệt là Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, trong đó: Doanh thu cộng hợp năm 2023 đạt 60.800 tỷ đồng, tăng 1,0% so với ước thực hiện năm 2022; Lợi nhuận cộng hợp năm 2023 đạt 3.100 tỷ đồng và đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn trong sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng chí cũng đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng  bộ Tập đoàn trong năm 2023, cụ thể: Thứ nhất là tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; nhiệm vụ then chốt là coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng uỷ Khối và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; Thứ tư, tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng uỷ, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn của các đơn vị.

đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối DNTW trong năm qua để Tập đoàn có được những kết quả rất khả quan về sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng chí mong muốn Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối để Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tổ chức Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Nguyễn Đức Phong đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tổ chức Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn vì những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác Tổ chức Đảng và công tác Tuyên giáo. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã trao Giấy khen cho các chi đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các đảng viên trực thuộc thẳng Đảng bộ Tập đoàn đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tặng giấy khen cho các chi bộ, đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao tặng giấy khen cho các đảng viên thuộc các chi đảng bộ trực thuộc thẳng Đảng bộ Tập đoàn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022