Đảng bộ VINACHEM: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2021

12:01 CH @ Thứ Năm - 06 Tháng Giêng, 2022

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đến dự Hội nghị các đồng chí đại diện các Ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV, UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cán bộ làm công tác đảng tại các Ban hợp nhất Đảng ủy Tập đoàn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết,  Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp.

Năm 2021, nhờ sự quyết liệt, chủ động, linh hoạt và sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, Tập đoàn đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) ước đạt: 48.980 tỷ đồng, bằng 116,2% so với kế hoạch năm, tăng 30,3% so với thực hiện năm 2020; Doanh thu ước đạt 51.200 tỷ đồng, bằng 116% so với kế hoạch năm, tăng 24% so với thực hiện năm 2020; Lợi nhuận ước thực hiện năm 2021 cộng hợp toàn Tập đoàn lãi 1.726 tỷ đồng, tăng hiệu quả 3.852 tỷ đồng so với thực hiện năm 2020; đảm bảo việc làm cho gần 20 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân hơn 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi  bộ trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn.

Trong năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai thực hiện tốt các công tác về chính trị tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công tác kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, công tác tổ chức cán bộ, công tác cơ sở đảng và đảng viên. Đảng bộ Tập đoàn có tổng số 31 chi, đảng bộ trực thuộc. Năm 2021 có 31 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện đánh giá, xếp loại; Kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 22,58 %; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: chiếm 67,74 %, Hoàn thành nhiệm vụ chiếm 9,68 %. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, năm 2021 kết nạp được 81 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt 62% so với kế hoạch đề ra.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác

Năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn chủ trương bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác về tư tưởng chính trị, về công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, tuyên giáo... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) năm 2022 là 49.058 tỷ đồng, bằng ước thực hiện năm 2021; Doanh thu năm 2022 là 51.200 tỷ đồng, bằng ước thực hiện năm 2021; Lợi nhuận cộng hợp năm 2022 đạt 1.075 tỷ đồng, giảm 38% so với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, các đơn vị thuộc Đề án 1468 lỗ cộng hợp 996 tỷ đồng, các đơn vị không thuộc Đề án 1468 lãi cộng hợp ước đạt 2.071 tỷ đồng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác về tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn, cổ phần hóa, công tác đầu tư các dự án, công tác an sinh xã hội, việc làm và thu nhập cho người lao động; công tác chính trị tư tưởng,  kiểm tra giám sát, công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW (11/4/2007- 11/4/2022) và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn (08/10/2007-  8/10/2022).

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 vào các báo cáo, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng do đặc thù của từng tổ chức đảng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn tiếp thu những ý kiến tham luận của các đảng bộ, chi bộ để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 và lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Tập đoàn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như trong Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra.

Về kết quả đạt được trong năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra trong năm 2021; nhiều chỉ tiêu vượt hoàn thành mức kế hoạch đề ra về công tác phát triển đảng, về công tác tái cơ cấu, về giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, lợi nhuận…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2022. Với những mục tiêu cụ thể: Về công tác xây dựng đảng; Công tác chính trị tư tưởng; Công tác cán bộ, tổ chức, quy hoạch cán bộ; Công  tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận…

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã công bố các quyết định tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; công bố và trao tặng giấy khen cho các 07 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 230 đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; trao tặng Danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền cho Đảng bộ Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam và 03 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty CP Cao su Sao Vàng.