Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2023

04:20 CH @ Thứ Năm - 27 Tháng Tư, 2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý 1 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quý 2.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Doãn Hoài - Phó Vụ trưởng vụ địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các Ban đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí là Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí là Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo công tác quý 1

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy 3 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo, lãnh đạo Tập đoàn và các cấp ủy đơn vị thành viên hoàn thành các mục tiêu đề ra, toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. 

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại đơn vị để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối. Đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối. Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các kế hoạch, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. 

Về Công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 1157-QĐ/ĐUK ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc Thành lập Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Thực hiện Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn có Nghị quyết, đã triển khai xây dựng Kế hoạch tiếp nhận các tổ chức đảng theo Đề án đã được phê duyệt và Quyết định thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương. Cho đến nay đã có 8 đảng bộ với 2700 đảng viên đã được tiếp nhận về Đảng bộ Tập đoàn.

Trong quý 1/2023, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Trong công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chỉ đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam triển khai xây dựng và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

Bên cạnh đó, trong Quý I năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn; Giá trị sản xuất theo giá thực tế quý I năm 2023 ước đạt 11.695 tỷ đồng, Doanh thu cộng hợp quý I năm 2023 ước đạt 12.605 tỷ đồng. 

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DN Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu: Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác thoái vốn của tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên; công tác thực hiện đề án tái cơ cấu, sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 đến khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2021-2025
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong quý 2/2023, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn. Các nội dung chính được đặt ra, trong đó:

Công tác chính trị tư tưởng: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động.

Về công tác tổ chức, cán bộ: Phối hợp với các Tỉnh uỷ, huyện ủy địa phương thực hiện kế hoạch chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên theo đề án Thành lập đảng bộ Tập đoàn và bộ máy tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn và Ủy ban kiểm tra đảng ủy Tập đoàn. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết của đảng sau đại hội; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát gắn với thi đua khen thưởng của Tập đoàn.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác dân vận, chăm lo bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho cán bộ công nhân viên lao động; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nếp sống gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá; Lãnh đạo, chỉ đạo các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và các thoả thuận hợp tác đã ký kết với các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong quý 2, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh luôn là nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn sẽ  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 và Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ; kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Quý II/2023.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty CP: Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam... đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo Báo cáo và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu bổ sung thêm thông tin hoạt động của các ban, tổ chức đoàn thể, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Một số ý kiến, kiến nghị khác tập trung vào một số nội dung: về giao quyền cấp trên cơ sở cho một số đảng bộ, quy chế phối hợp với đảng ủy địa phương, về thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong quý 2/2023, các cấp ủy đảng cần nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung: Hoàn tất các công việc liên quan đến công tác tiếp nhận tổ chức đảng bao gồm quy chế, rà soát, hệ thống biểu mẫu, hồ sơ...; Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn cần thực hiện ngay, phối hợp với các ban tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng quy chế phối hợp với đảng ủy địa phương; Tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch đã đề ra, đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm tra, giám sát.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước những khó khăn, các đơn vị không được buông bỏ, phải đối mặt, cần tận dụng từng ly, từng tí một cơ hội thì mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Các đơn vị cần hết sức lưu ý: Bắt đầu vào mùa mưa bão, đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn: an toàn cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn hóa chất... vận hành dây chuyền đúng quy trình và tuyệt đối không để xảy ra các sự cố.