Đảng ủy VINACHEM tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

04:14 CH @ Thứ Hai - 04 Tháng Mười Hai, 2023

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên HĐTV; Ban Tổng giám đốc; Kiểm soát viên; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam với 2 điểm cầu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn để các đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII.

Trong buổi sáng ngày 4/12, hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Chiều ngày 4/12, Hội nghị sẽ nghe đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Kết thúc ngày làm việc, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ có phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong ngày 4-5/12. Ngày 4/12 nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; sáng ngày 05/12 các đại biểu tự nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.