Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

04:46 CH @ Thứ Bảy - 15 Tháng Mười, 2022

Trong 2 ngày 13 và 14/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tới dự có các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 283 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 100.000 đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong các đơn vị chủ lực trong nền kinh tế nhà nước, trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã in đậm dấu ấn sức trẻ của mình với việc thực hiện 9.556 công trình thanh niên các cấp, 115.263 ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động nổi bật khác thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 Ủy viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa IV lần thứ nhất, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III đã được bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị cũng đã bầu hai Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV.

Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Bí thư Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trúng cử Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khoá 4, nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh của Đại hội: