Cụm thi đua số 2 Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2023

04:40 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Mười Một, 2023

Ngày 23/11/2023, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cụm thi đua số 2 Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tổ chức Hội Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm năm 2024.

Cụm thi đua số 2 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gồm 5 đơn vị là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - VRG (cụm trưởng); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - VINACHEM (cụm phó); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT); Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàn Văn Thứ - Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, CV - Vụ Tổ chức Cán bộ Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. 

Về phía Cụm thi đua số 2 có đồng chí Trương Minh Trung - Phó Tổng giám đốc VRG (Cụm trưởng); đồng chí Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng giám đốc VINACHEM (Cụm phó); đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng - Phó Tổng giám đốc VINATABA và các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2.

Báo cáo kết quả hoạt động công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 2

Báo cáo kết quả hoạt động công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 2, đại diện VRG (Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2023) cho biết: Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 đã quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Các đơn vị Cụm thi đua số 2 luôn nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Nghị định và Chủ trương của Chính phủ Nhà nước. Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động như đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập, thực hiện tốt chế độ chính sách cho công nhân lao động như: đóng đầy đủ Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, không nợ lương công nhân... Tổ chức Công đoàn các cấp hướng dẫn người lao động thực hiện công tác an toàn VSLĐ-PCCN, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác an toàn VSLĐ-PCCN, củng cố bộ máy làm công tác an toàn VSLĐ-PCCN nhằm hạn chế tối đa tại nạn lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được tầm quan trọng của công tác giữ gìn vệ sinh môi trường giúp họ có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh tại nơi làm việc. 

Triển khai các hoạt động thăm hỏi và tặng quà kịp thời các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ; thăm hỏi và động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau; tặng quà cho con CBCNV nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung Thu, tuyên dương con cháu của CBCNV đạt học sinh giỏi hàng năm. Với tinh thần tương thân, tương ái các đơn vị đã tích cực triển khai công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực. 

Để khắc phục và vượt qua những khó khăn Đảng ủy các Tập đoàn/Tổng công ty Cụm thi đua số 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quy định của Đảng. Chỉ đạo, quán triệt xây dựng những giải pháp cụ thể, kết hợp những kinh nghiệm tổng kết từ các phong trào thi đua qua các giai đoạn, bám sát thực tiễn và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để triển khai tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng giám đốc VINACHEM phát biểu

Các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ủy ban QLV NN về công tác thi đua khen thưởng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt vai trò Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trong việc tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã ban hành Văn bản phát động thi đua năm 2023 tới đơn vị thành viên/trực thuộc bám sát chủ đề “Đoàn kết - Tâm huyết - Trách nhiệm - Hiệu quả” các đơn vị đã chủ động, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, hiệu quả, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao và gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Công tác khen thưởng luôn được các đơn vị trong Cụm thi đua quan tâm, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả, trong đó chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền các cấp để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đồng thời việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực.  Công tác bình xét, khen thưởng luôn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ trình cấp trên theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Các đơn vị đã chú trọng hơn đến việc khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề, đặc biệt là khen thưởng đơn vị cơ sở, cá nhân là người lao động trực tiếp; thành tích lập được ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; thành tích ở những lĩnh vực trọng yếu của các Tập đoàn/Tổng Công ty. Những tập thể, cá nhân được khen thưởng đều có tác dụng tích cực nêu gương cho tập thể, cá nhân khác học tập. Công tác khen thưởng đã thực sự là đòn bẩy, động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Trong năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã xét, đề nghị cấp trên khen thưởng cho hàng nghìn tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2022 với nhiều hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua. 

Đồng chí Hoàn Văn Thứ - Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, CV - Vụ Tổ chức Cán bộ Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, các biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới trong Cụm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa ra nhiệm vụ năm 2024 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm. Đồng thời cũng đề xuất xây dựng phong trào liên kết của Cụm thi đua số 2 nhằm tạo sự chung sức, chia sẻ nguồn lực, tận dụng thế mạnh của mỗi đơn vị trong Cụm để hợp tác cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được và qua kết quả bình xét sau khi chấm điểm theo quy định, Cụm thi đua số 2 đã đề xuất khen thưởng như sau: 5/5 đơn vị đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc; 03 đơn vị nhận Cờ thi đua Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp gồm: VINATABA, VNPT, VINACHEM; 01 đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ là VRG.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc VINACHEM, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 đã phát động phong trào thi đua năm 2024

Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua số 2 đã bầu ra Cụm trưởng năm 2024 là VINACHEM, Cụm phó là VINATABA. Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc VINACHEM, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 đã phát động phong trào thi đua năm 2024 đến toàn thể các đơn vị trong Cụm và các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2024