Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

09:59 SA @ Thứ Sáu - 31 Tháng Ba, 2023

Trong 2 ngày 29 và 30/3, tại Lào Cai, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023.

Đến dự Hội nghị có ông Phùng Quang Hiệp – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; bà Nguyễn Minh Thái – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Về phía Công ty có ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc Công ty cùng 223 đại biểu đại diện cho gần 2 nghìn công nhân lao động.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng năm 2023, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết, năm 2022, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, nhiều ngành sản xuất bị đình trệ, lưu thông hàng hóa bị giãn đoạn, giá cả nguyên vật liệu biến động khó lường.

Về phía Công ty, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đất đai vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án khai thác quặng. Một số dự án đã không huy động được vào sản xuất theo đúng kế hoạch, dẫn đến thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị, thiếu tài nguyên phục vụ sản xuất theo kế hoạch…

Do đó, trong năm 2022, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm không đạt kế hoạch và mục tiêu nghị quyết Hội nghị  Đại biểu NLĐ năm 2022 đồng thời giảm so với năm 2021. Tuy nhiên, các chỉ tiêu tài chính và thu nhập CBCNV đều vượt kế hoạch và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Hội nghị ĐBNLĐ năm 2022 đồng thời tăng trưởng cao so với năm 2021.

Cụ thể, năm 2022, giá giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.742 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022. Tổng doanh thu đạt 3.825 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch, tăng 13,5% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 991,3 tỷ đồng, đạt 405,5% kế hoạch, tăng 166,5% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022. Thu nộp ngân sách: hoàn thành nghĩa vụ với giá trị thu nộp 456,9 tỷ đồng, đạt 137,6% kế hoạch, giảm 17,4% so với năm 2021. Đặc biệt, chỉ tiêu thu nhập bình quân đạt 18,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2021 và hoàn thành nghị quyết Hội nghị ĐBNLĐ năm 2022…

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nhân lực, Công ty đã có nhiều giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

Cụ thể, rà soát, định biên lại lao động ở tất cả các khâu, các bộ phận, vị trí trong dây chuyền sản xuất; cân đối nhu cầu thừa - thiếu, điều phối kịp thời, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, ổn định đời sống, việc làm của CBCNV, bố trí sử dụng lao động đúng quy định của Nhà nước, pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, mở các lớp đào tạo chuyển nghề, bổ sung thêm nghề cho 50 lượt người, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Chủ động, linh hoạt trong bố trí, sử dụng lao động, đảm bảo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu khi tình hình sản xuất có biến động. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (tổ chức thi kèm cặp tay nghề công nhân kỹ thuật & tổ chức thi nâng bậc lương CB quản lý gián tiếp, nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật...).

Đặc biệt, Công ty duy trì thực hiện chính sách giao khoán đơn giá sản phẩm theo định biên lao động, định mức nhân công; Xây dựng và ban hành hệ số cấp bậc công việc đối với tất cả các chức danh ngành nghề, vị trí công tác; Trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, Chi nhánh, Phòng ban... sử dụng tiết kiệm lao động để tăng thu nhập cho CBCNV, đảm bảo đúng quy định của Nhà Nước. Tiền lương, tiền thưởng và các chế độ quyền lợi của CBCNV được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy chế đã ban hành.

Đại biểu tham luận

Hàng năm, Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty tiến hành rà soát điều chỉnh bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, quy chế phân phối tiền lương, quy chế dân chủ cơ sở... Việc xây dựng điều chỉnh bổ sung TƯLĐTT, các quy chế trên đều tuân thủ đúng các quy định về pháp lật lao động và đặc biệt được vận dụng đưa các nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Cùng với việc điều chỉnh bổ sung các chế độ chính sách, nâng cao đời sống cho người lao động, công ty còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi kịp thời các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân bị tai nạn lao động... Tuyên dương các cháu con CNLĐ đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thăm hổi CBCNV bị ảnh hưởng do covid-19, tổ chức cho CBCNV tham quan học tập trong nước...

Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng giám đốc Công ty trả lời những kiến nghị, thắc mắc

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe và thông qua: Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị Người lao động tại các đơn vị, chi nhánh, phòng ban Công ty; Báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu dự Hội nghị Người lao động Công ty năm 2023; Báo cáo Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế tiền lương năm 2023; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình kiểm tra, gián sát của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; Báo cáo thực hiện sử dụng quỹ phú lợi năm 2022 và kế hoạch sử dụng quỹ phú lợi năm 2023; Tham luận của các đại biểu và Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024 gồm 05 đồng chí.

Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp bày tỏ sự vui mừng trước những thành công mà doanh nghiệp đạt được. Ông Hiệp chỉ rõ, năm 2022, mặc dù sản lượng của Công ty còn thấp hơn so với nghị quyết đề ra, song Công ty vẫn vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là doanh thu, lợi nhuận đạt ở mức cao. Điều này đã góp phần cho thành công chung của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, đặc biệt là ở các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tạo việc làm cho người lao động với thu nhập tăng cao.

Năm 2023 được đánh giá sẽ là còn khó khăn hơn 2022 khi những khó khăn hiện hữu của năm 2022 vẫn chưa giải quyết hết, cộng thêm những diễn biến bất thường, khó lường của thị trường. Với ngành phân bón, đây là một ngành chiếm đến gần 70% doanh thu của Tập đoàn nhưng bước vào 2023, giá phân bón sụt giảm, dư cung, khi bỏ thuế phòng vệ thì hàng nhập khẩu tràn về Việt Nam. Mà doanh nghiệp bán được hàng thì mới tiêu thụ được apatit. Cho nên, tình hình năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, trước hết, Công ty phải xây dựng những kế hoạch cho năm, cho giai đoạn rồi mới tính đến chiến lược.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Đại hội Đảng thứ 13 cũng khẳng định, công nghiệp hóa chất là một trong 6 nền công nghiệp, ngành công nghiệp nền tảng của đất nước, ưu tiên phát triển. Trong đó, vai trò của apatit là rất quan trọng, là thượng nguồn, ảnh hưởng đến một chuỗi các đơn vị phân bón. Do đó, trong năm 2023, ông Phùng Quang Hiệp đề nghị Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác quản trị. Mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động cần không ngừng nâng cao sáng kiến nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu áp dụng các công nghệ tuyển quặng tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả tuyển và chất lượng quặng. Tiếp tục rà soát, đánh giá quy hoạch cán bộ nhằm xây dựng lực lượng có năng lực, tránh cồng kềnh, đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cả Tập đoàn. Tiếp tục khẳng định vai trò là lá cờ đầu của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao cờ thi đua của Ủy ban QLVNN tại DN
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao cờ thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn CNHC Việt Nam trao cờ cho Công đoàn Công ty Apatit
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen của UBQLV NN tại DN cho tập thể xuất sắc
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen của UBQLV NN tại DN cho các cá nhân xuất sắc
Bà Nguyễn Minh Thái, Phó Chủ tịch LĐ LĐ tỉnh Lào Cai trao Bằng khen của tỉnh Lào Cai cho cá nhân xuất sắc

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã vình dự được nhận cờ, bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết “Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2023” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.

Ông Đặng Hồng Phong, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tại Hội nghị ông Đặng Hồng Phong, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2023.