Hội nghị sơ kết công tác vận chuyển apatit, phân bón và hóa chất bằng đường sắt Quý 1 năm 2024

08:59 SA @ Thứ Sáu - 19 Tháng Tư, 2024

Ngày 17/4/2024, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vận chuyển apatit và phân bón, hóa chất Quý I, kế hoạch vận chuyển Quý II năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Phan Quốc Anh, Phố Tổng giám đốc Công ty ĐSVN; Ban chỉ đạo vận chuyển cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên tham gia vận chuyển bằng đường sắt.

Theo báo cáo của tổ thường trực Ban chỉ đạo, kết quả vận chuyển quý I năm 2024: Thực hiện vận chuyển Apatit tổng 6698 xe/228.995 tấn/60,03 tỷ đồng, bằng 79% KH và bằng  107% cùng kỳ; Vận chuyển Hoá chất và hàng hoá khác của các đơn vị thuộc Tập đoàn HCVN đạt 51.204 tấn, bằng 114,8% kế hoạch và bằng 106,2% cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm đã thực hiện triển khai ngay Thông báo số 32/TB-ĐS ngày 7/02/2024 về kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Việt Nam, các đơn vị đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, tăng cường vận chuyển phấn đấu đạt sản lượng đã được hai ngành thống nhất; Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực BCĐ phối hợp vận chuyển Apatit & PBHC năm 2024. Tổ thường trực đã tham mưu hai đồng Trưởng Ban chỉ đạo Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ và Tổ thường trực Ban chỉ đạo; Chủ động bám sát thực tiễn để triển khai thực hiện và báo cáo các khó khăn, vướng mắc xin ý kiến kịp thời giải quyết;  Thường xuyên phối hợp với các khách hàng, nắm bắt kế hoạch vận chuyển, điều chỉnh kế hoạch kịp thời sát với thực tế;  Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị báo cáo cụ thể hàng ngày tình hình xếp dỡ tại các trọng điểm, từ đó có kế hoạch cấp xe phù hợp tránh đọng dỡ, đọng kéo. Điều luồng xe phục vụ các trọng điểm khác để tăng sản lượng;

Công ty CPVTĐS Hà Nội đã ký xong Hợp đồng vận chuyển apatit năm 2024 với các đơn vị thuộc Tập đoàn HCVN. Để đảm bảo tập trung lượng toa xe đủ về số lượng và chất lượng khi đưa vào cấp xếp trong ĐS mỏ, Công ty CPVTĐS Hà Nội có văn bản 134/CĐ-VTHN ngày 28/3/2024 tạm dừng xếp một số mặt hàng, ưu tiên tập trung luồng xe HH cho vận chuyển Apatit; chỉnh bị sửa chữa từ xa đảm bảo xe tốt khi cấp xếp; bám sát Trung tâm ĐHVTĐS, làm kế hoạch tổ chức các đoàn tàu chuyên luồng Apatit chạy suốt nâng cao đốc tộ đưa hàng; ưu tiên cấp đủ theo yêu cầu các trọng điểm lớn như Lâm Thao từ 1000 đến 1200 tấn/ngày, DAP1 từ 800 đến 1000 tấn/ngày. 

Các đơn vị hai Bên đã phối hợp rất tốt trong vận chuyển PBHC và sản phẩm khác cho các đơn vị thuộc Tập đoàn HCVN, vượt kế hoạch quý I và cả cùng kỳ 2023. 

Sang quý II, kế hoạch vận chuyển Apatit: 281.500 tấn và vận chuyển sản phẩm hàng hóa khác: 55.100 tấn. Để hoàn thành kế hoạch đặt ra. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu

Về phía Tổng công ty ĐSVN: Công ty CPVTĐS Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp với khách hàng, Công ty TNHHMTV Apatit Việt Nam, các Công ty sản xuất phân bón chủ động nắm bắt kế hoạch và nhu cầu vận chuyển của Công ty để lập kế hoạch xin xe, cấp xe kịp thời; Chủ động phối hợp điều xe, cấp xe rỗng xếp hàng; đồng thời kéo xe nặng đi đáp ứng nhu cầu phân bón theo mùa vụ của khách hàng kể cả nhu cầu đột xuất; Các Công ty CPVTĐS tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, đồng thời chủ động trao đổi xây dựng chính sách giá cước linh hoạt với từng nhà máy, từng tuyến đường và mặt hàng đặc biệt với các luồng hàng phân bón, sản phẩm khác để tăng sản lượng. 

Tổng công ty ĐSVN cam kết đảm bảo cấp đủ hành trình; chỉ đạo các công ty CPVTĐS trong quý II ưu tiên cấp xe về số lượng và chất lượng cấp xếp Apatit và vận chuyển sản phẩm khác của các nhà máy phân bón theo kế hoạch và nhu cầu đột xuất. Công ty CPVTĐS Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty thực hiện hiệu quả văn bản 134/CĐ-VTHN ngày 28/3/2024 ưu tiên tập trung luồng xe HH cho vận chuyển Apatit.

Về phía Tập đoàn HCVN: Chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng, thực hiện đúng kế hoạch đã đăng ký với ĐSVN. Cân đối nhu cầu vận chuyển sản phẩm đầu ra, đề xuất tăng khối lượng vận chuyển (nếu cần thiết) trong điều kiện năng lực vận chuyển ĐS các tuyến đường còn nhiều, thông báo với Đường sắt để triển khai phối hợp thực hiện; Thông qua Ban chỉ đạo và Tổ thường trực, các Nhà máy sản xuất phân bón cần thông tin kịp thời cho phía Tổng công ty ĐSVN về các sự cố, trở ngại... ảnh hưởng đến sản xuất hoặc các trường hợp phải ngừng, giảm lượng quặng tiếp nhận để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu cho phù hợp, hiệu quả;  Công ty TNHH MTV apatit Việt Nam tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội thực hiên tốt việc đưa lấy xe, cấp xe, xếp hàng trong đường sắt mỏ tạo điều kiện giảm tối đa thời gian trong đường sắt mỏ và lập được các đoàn tàu chuyên luồng Apatit đi đến các trọng điểm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản lượng các đơn vị và giảm thời gian quay vòng toa xe đường sắt.