VINACHEM: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

04:38 CH @ Thứ Sáu - 05 Tháng Giêng, 2024

Chiều 4/1/2024, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Nguyễn Cảnh Việt - Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương); Thiếu tướng Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành; lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn báo cáo tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có những thuận lợi khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, mở rộng hợp tác quốc tế. Giá một số mặt hàng nông sản tăng, thúc đẩy nhu cầu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến nước ta. Giá phân bón trên thị trường thế giới giảm sâu; tình trạng tăng nguồn cung nhập khẩu vào Việt Nam nhất là phân bón và sản phẩm hóa chất; giá một số mặt hàng xuất khẩu (cao su, chất tẩy rửa, phân bón) giảm mạnh do hạn chế chi tiêu của các nước cũng gây khó khăn cho các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Trước tình hình đó, Tập đoàn đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, dự báo sát tình hình, xây dựng và triển khai các kịch bản và phương án xử lý nhanh nhạy, bám sát định hướng chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những khó khăn, thách thức, nỗ lực cao độ, chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, tăng cường công tác quản trị và đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, quan trọng và toàn diện.

Cụ thể, năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn ước đạt 50.362 tỷ đồng. Doanh thu cộng hợp ước đạt 55.286 tỷ đồng (là năm có doanh thu cao thứ 2 sau năm 2022). Lợi nhuận cộng hợp ước đạt 3.277 tỷ đồng. Nộp NSNN đạt 1.922 tỷ đồng.  Đảm bảo việc làm cho khoảng 18.000 lao động với mức tiền lương bình quân trên 13,52 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, sản lượng sản phẩm tiêu thụ chủ yếu của nhiều nhóm sản phẩm tăng mạnh so với 2022 như nhóm phân bón Phân DAP tăng 35%, ure tăng 17%, supe lân tăng 15%... với tổng sản lượng đạt trên 3 triệu tấn góp phần vào kết quả của ngành nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chất giặt rửa tăng 18%; các sản phẩm hóa chất cơ bản như xút, axit clohidric đều tăng trưởng, các nhóm sản phẩm chủ lực còn lại của Tập đoàn đều cơ bản giữ vững so với năm 2022. Nhóm công ty liên doanh liên kết đều hoạt động có hiệu quả, hầu hết tăng lợi nhuận so 2022.

Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2023 của toàn Tập đoàn ước đạt 1.614 tỷ đồng (~ 135% kế hoạch năm), trong đó đang tích cực triển khai 02 dự án quy mô nhóm B tại Công ty Cao su Đà Nẵng và Hóa chất Việt Trì sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2024, góp phần thực hiện chủ trương huy động nguồn lực của các doanh nghiệp nhà nước vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Một số dự án đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư góp phần nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch của các địa phương. Công tác phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị và công tác kiểm tra, giám sát cũng được Tập đoàn thúc đẩy thực hiện hiệu quả.

Đáng chú ý, ngày 21/12/2023 Tập đoàn đã thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025 để báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Ủy ban để triển khai thực hiện, trong đó quy mô Tập đoàn cơ bản giữ nguyên như hiện tại tạo ra sự yên tâm, phấn khởi trong cán bộ, người lao động Tập đoàn. Đã hoàn thành xây dựng báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển đến 2030 tầm nhìn đến năm 2040 của Tập đoàn, báo cáo Ủy ban trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

Tập đoàn cũng tích cực tham gia thực hiện Chương trình hành động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giá trị mua bán nội bộ lũy kế năm 2023 đạt 1.343 tỷ đồng (không bao gồm quặng Apatit), tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký với các Tập đoàn, Tổng Công ty về ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định, với những kết quả, thành tích đạt được, Tập đoàn đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội đất nước năm 2023. Trong năm qua, với sự quyết tâm chỉ đạo, chủ động của HĐTV và Ban giám đốc, của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Tập đoàn, bám sát tình hình để xây dựng chiến lược, triển khai xử lý mọi vấn đề phát sinh, qua đó đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, khó khăn để nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023. Ba dự án thuộc Đề án 1468 có những chuyển biến tích cực, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Tập đoàn trong tham gia tham mưu xử lý.

“Đây là những kết quả quan trọng mang tầm chiến lược, là nền tảng phát triển nhanh, bền vững cho Tập đoàn trong thời gian tới”, ông Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình diễn biến trong và ngoài nước còn nhiều diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh một số nội dung Tập đoàn cần tập trung triển khai:

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn và các nguồn lực của Nhà nước giao. Đầu tư theo chiến lược, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường và đạt hiệu quả phát triển bền vững, đổi mới hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường và nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Tăng cường công tác dự báo thị trường, chủ động, linh hoạt triển khai có hiệu quả các giải pháp về quản trị mua vật tư nguyên liệu sản xuất kinh doanh, bán hàng, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện báo cáo Chiến lược phát triển, Kế hoạch 5 năm, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo ý kiến của các bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Lập kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

Thứ ba, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn đầu tư kịp thời để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt là dự án nhóm B trong lĩnh vực săm lốp và hóa chất cơ bản. Đẩy mạnh nghiên cứu, nắm bắt cơ hội thị trường đối với các dự án đầu tư mới, khả thi, tạo động lực mới cho Tập đoàn.

Thứ tư, chú trọng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất kinh doanh và quản lý. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nâng cao hiệu quả trong quản trị điều hành và sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa các nguồn lực của doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ năm,đối với các đơn vị thuộc Đề án 1468 đã được phê duyệt cơ cấu lại theo Kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn và các đơn vị đồng thời chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất. Chủ động gắn sản xuất với thị trường, đảm bảo tồn kho nguyên liệu, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh sản phẩm góp phần tăng hiệu quả chung của doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm tranh chấp hợp đồng EPC để sớm thực hiện quyết toán các Dự án. HĐTV và Ban Giám đốc tích cực hoàn thiện phối hợp hoàn thiện phương án tái khởi động Dự án khai thác muối mỏ kali tại Lào, sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cảm ơn Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá, ghi nhận những nỗ lực cố gắng Tập đoàn trong năm 2023 và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo để trong năm công tác 2024 đạt kết quả tốt nhất. 

Đồng thời Ông cũng gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan cấp trên, sự ủng hộ của toàn thể CNCNV Tập đoàn để có được kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và đạt được một số nội dung chính như: Thông qua đề án tái cơ cấu; Xử lý tình hình tài chí tại 3 dự án; Trình chính phủ chiến lược phát triển của Tập đoàn; Vướng mắc tại dự án muối mỏ bước đầu được tháo gỡ và có triển vọng phát triển...

Năm 2024, để hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ đề ra, ông đề nghị toàn thể CBCNV Tập đoàn cần phải tiếp tục nỗ lực nữa, cố gắng hơn nữa. Ông cũng nêu rõ, những điều làm được trong năm 2023 chỉ là nền móng để cho Tập đoàn phát triển lên một tầm cao mới. Ông hy vọng rằng với một tập thể đoàn kết cùng sự nỗ lực, quyết tâm và sự hỗ trợ của các cơ quan cấp trên, Tập đoàn sẽ có được những thành quả tốt đẹp hơn.

Ông Phùng Quang HIệp, Tổng giám đốc Tập đoàn kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghi, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Hóa chất. Trước dự báo tình hình và chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp, ông đề nghị Công ty mẹ Tập đoàn, các đơn vị thành viên cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để hoàn thành kế hoạch tốt nhất năm 2024.

Đối với các ban chuyên môn của Tập đoàn, cần tập trung điều hành để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị cùng nhóm ngành để nâng cao khả năng cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả. Chủ động xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp cận thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong việc cổ phần hóa, thoái vốn. Quyết liệt triển khai thực hiện phương án xử lý, khai thác và chế biến muối mỏ kali, phấn đấu tái cấu trúc chủ đầu tư, tái khởi động dự án trong năm 2024. Triển khai các giải pháp đã nêu tại Đề án cơ cấu lại 3 dự án thuộc Đề án 1486, sớm đưa các dự án ra khỏi nhóm các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Tăng cường hoạt động giám sát của Tập đoàn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, đặc biệt các đơn vị gặp khó khăn để kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Triển khai rà soát lại cơ cấu tổ chức tại các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực quản trị và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đảm bảo an toàn về người, máy móc, thiết bị trong quá trình vận hành. Tích cực bám sát cơ quan có thẩm quyền để sớm ban hành, sửa đổi Nghị định 20 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành viên sát cánh và tạo điều kiện tối đa để các đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra năm 2024.

Đối với các đơn vị thành viên, Tổng giám đốc Phùng Quang Hiệp yêu cầu các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp quản trị theo xu hướng chuyển đổi số, tăng cường liên kết trong nội bộ Tập đoàn; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi đơn vị, tăng hiệu quả chung của toàn Tập đoàn trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đang có diễn biến hết sức khó lường.

Các đơn vị lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, dây chuyền công nghệ và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, bám sát thị trường truyền thống, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ tại các thị trường mới, thị trường xuất khẩu. Các kế hoạch này phải đảm bảo tính khả thi, giảm giá trị tồn kho, giảm công nợ bán hàng, đặc biệt là nợ quá hạn, giảm định mức tiêu hao; tiếp tục tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đơn vị cần phối hợp tốt trong tất cả các khâu, đặc biệt về công tác thị trường. Các đơn vị cùng nhóm ngành, sản phẩm phối hợp tốt trong tiêu thụ sản phẩm, hạn chế cạnh tranh nội bộ trong Tập đoàn để đảm bảo tập trung tốt nhất cho mục tiêu hài hòa lợi ích cho khách hàng, doanh nghiệp và Nhà nước.

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát động thi đua năm 2024

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thiếu tướng Bùi Trọng Thế, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an trao Giấy chứng nhận cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2023
Thiếu tướng Bùi Trọng Thế, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an trao Giấy khen cho Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị xuất sắc
Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và ông Phùng Quang HIệp, Tổng giám đốc Tập đoàn tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023
Ông Hoàng Mạnh Thắng, thành viên HĐTV và ông Lê Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trao biểu trưng cho các đơn vị có doanh thu cao nhất
Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trao biểu trưng cho các đơn vị có lợi nhuận cao nhất
Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc và Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trao biểu trưng cho các đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao nhất