Vinachem: Tập trung điều hành đẩy mạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

03:15 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Giêng, 2024

Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có bài phát biểu tập trung đánh giá khách quan, sâu sắc, sát thực tiễn, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tập đoàn, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn trong năm 2024 và những năm tới.

Xin giới thiệu Nội dung bài phát biểu dưới đây: