Thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam 8 tháng năm 2023

02:46 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Chín, 2023

8 tháng đầu năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,48 triệu tấn, trị giá gần 832,96 triệu USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023 nhập khẩuphân bón tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2023, với mức tăng tương ứng 54,3%, 84,6% và 19,6%, đạt 472.283 tấn, tương đương 159,5 triệu USD, giá trung bình 337,7 USD/tấn. So với tháng 8/2022cũng tăng92% về lượng, tăng 41,7% kim ngạch nhưng giảm26,2% về giá.

Trong tháng 8/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung  Quốc giảm 12,8% về lượng, nhưng tăng 1% kim ngạch và tăng 15,9% về giá so với tháng 7/2023, đạt 168.627 tấn, tương đương 50,85 triệu USD, giá 301,6 USD/tấn; So với tháng 8/2022thì tăng mạnh 53,8% về lượng, tăng 8,5% kim ngạch nhưng giảm29,5% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 8/2023tăng mạnh 2.197% về lượng và tăng 1.608% kim ngạch so với tháng 7/2023, đạt 113.023 tấn, tương đương gần49,57 triệu USD.

Tính chung trong 8 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,48 triệu tấn, trị gần 832,96 triệu USD, giá trung bình đạt 336,2 USD/tấn, tăng13% về khối lượng, nhưng giảm18,6% về kim ngach và giảm28% về giá so với 8 tháng năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 49% trong tổng lượng và chiếm 45% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,22 triệu tấn, tương đương 374,71 triệu USD, giá trung bình 307,8 USD/tấn, tăng15,2% về lượng, nhưng giảm 14% về kim ngạch và giảm25,3% về giá so với 8 tháng năm 2022.

Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 7,5% trong tổng lượng và chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch, với 186.212 tấn, tương đương 88,46 triệu USD, giá trung bình 475 USD/tấn, tăng22% về lượng, nhưng giảm11,2% về kim ngạch và giảm 27,3% về giá so với 8 tháng đầu năm 2022.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 317.628 tấn, tương đương 117,07 triệu USD, tăng mạnh 76,6% về lượng, tăng3,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 12,8% trong tổng lượng và chiếm 14% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,84 triệu tấn, tương đương 556,03 triệu USD, tăng15,8% về lượng nhưng giảm13,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 74,4% trong tổng lượng và chiếm 66,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 293.839 tấn, tương đương 47,94 triệu USD, giảm 23,3% về lượng,giảm63,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,9% trong tổng lượng và chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu phân bón từ hầu hết các thị trường giảm kim ngạch so với 8 tháng năm 2022.

Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)