Diễn đàn kinh tế: Thuế phân bón và những dự báo

11:19 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Mười Một, 2023

Phân bón là một trong những vật tư thiết yếu trong nền sản xuất nông nghiệp. Hàng hóa không chỉ giúp ổn định và nâng cao năng suất cây trồng mà còn tác động đến phẩm chất của nông sản, ảnh hưởng đến độ phì nhiêu đất đai. Vì vậy, tình hình giá cả và thị trường phân bón có ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động thị trường phân bón thời gian qua như thế nào? Cung cầu thị trường phân bón trong nước và thế giới sắp tới cũng như là diễn biến xuất nhập khẩu xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động ra sao? Những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến thị trường phân bón và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước đây sẽ là nội dung được bàn luận trong chương trình diễn đàn kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết tại đây!

Nguồn: