HƯỚNG ĐẾN YẾU TỐ XANH NHẰM PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP AN TOÀN

03:30 CH @ Thứ Năm - 16 Tháng Mười Một, 2023

Là 2 trong 10 phân ngành quan trọng của công nghiệp Hóa chất, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cần được định hướng để phục vụ nền nông nghiệp xanh, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Nội dung này được nhấn mạnh tại Toạ đàm "ngành công nghiệp hóa chất, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật", diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm công nghiệp hóa chất Việt Nam lần thứ 18 (𝗩𝗜𝗡𝗔𝗖𝗛𝗘𝗠 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟯) đang diễn ra tại TP.HCM.

Nguồn: