Axít Clohydric

Mã sản phẩm:  HCl

(cấp kỹ thuật; cấp thực phẩm)