Dung dịch nước tẩy Natri Hypocloric

Mã sản phẩm:  NaClO