Chloramine B (C6H5SO2NClNa.3H2O)

Mã sản phẩm:  C6H5SO2NClNa.3H2O

Chloramine B là chất khử trùng gốc clo với hiệu quả phổ rộng. Sản phẩm có hiệu quả cao chống lại nhiều loại vi sinh vật bao gồm cả bào tử vi khuẩn.