NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8-13S

Mã sản phẩm:  NPK 16-16-8-13S