Phân ĐYT NPK 10.10.5

Mã sản phẩm:  NPKVD

Phân ĐYT NPK bón lót cho nhiều loại cây