Giới thiệu ĐTNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

09:57 SA @ Thứ Tư - 03 Tháng Ba, 2010

Thành lập:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiền thân là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành lập ngày 21 tháng 7 năm 2008 theo Quyết định số 28-QĐ/ĐTNK của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, là Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tổ chức tiền thân là Chi đoàn cơ quan Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Ngày 30 tháng 12 năm 2009, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương có quyết định số 612-QĐ/ĐUK về việc đổi tên Đảng bộ Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; theo đó ngày 19 tháng 01 năm 2010, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có quyết định số 85-QĐ/ĐTNK về việc đổi tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Văn Phòng:

- Địa chỉ: số 1A Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại: 024.39335752

- Fax: 024.39335752

- Email: doanvinachem@gmail.com

- Website: /

Cơ cấu, bộ máy tổ chức:

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Anh Quyền

- Phó Bí thư: Đ/c Đào Văn Đức

- Ban Chấp hành: 17 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 05 đồng chí.

- Uỷ ban kiểm tra: 04 đồng chí.

Tính đến tháng 6/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có 19 tổ chức Đoàn (01 Chi đoàn trực thuộc, 06 chi đoàn cơ sở, 12 đoàn cơ sở với hơn 1300 đoàn viên thanh niên.