Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

04:01 CH @ Thứ Năm - 19 Tháng Năm, 2022

Ngày đấu giá: 19/05/2022

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.922.000 cổ phần

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá:       10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 4 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 400 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 400 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 100 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 66.046 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 66.046 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 66.046 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 66.046 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 66.046 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 4 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 400 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 26.418.400 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/05/2022 đến ngày 26/05/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 26/05/2022

Báo cáo kết quả bán đấu giá