Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Hội nghị trực tuyến BCH mở rộng lần thứ XI, khóa X

09:31 SA @ Thứ Hai - 25 Tháng Mười, 2021

Ngày 28/9/2021, thực hiện kế hoạch năm 2021, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến BCH mở rộng lần thứ XI, khóa X. Tham dự ngoài điểm cầu tại Hà Nội còn có 48 điểm cầu tại các Công đoàn cơ sở thành viên.

Trong 9 tháng đầu năm, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại Bắc Giang, Bắc Ninh và các địa phương khu vực phía Nam nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn vẫn còn gặp khó khăn, nhất là trong lưu thông hàng hóa tiêu thụ sản phẩm và tổ chức sản xuất. 

Trong 5 tháng trở lại đây, hầu hết các đơn vị phía Nam phải bố trí người lao động làm việc ”3 tại chỗ”, nhiều lao động phải nghỉ luân phiên và hưởng mức lương tối thiểu vùng nên thu nhập còn thấp. Số lao động thuộc các đơn vị trong Tập đoàn hiện nay là gần 20.000 người, số đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hiện nay gần 18.000 người.     

Trước tình hình đó, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Mỗi công đoàn cơ sở, mỗi cán bộ công đoàn phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động.

Ngay trong đợt đầu bùng phát dịch tại phía Bắc, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng Lãnh đạo Tập đoàn đã đến thăm và tặng 5.000 khẩu trang và sản phẩm nước rửa tay khô, xà phòng và bột CloraminB cho người lao động tỉnh Hải Dương và người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Que hàn điện Việt Đức tại Hải Dương, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, người lao động và đoàn viên công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Tặng 2.500 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, trên 200 lọ nước rửa tay khô cho người lao động Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc để phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Tiếp đó, ngày 21/6/2021, Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam Nguyễn Huy Thông, cùng đại diện Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã đến Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, nhiều đơn vị đã thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất ổn định. Vì vậy, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung triển khai công tác phòng chống dịch trong CNVCLĐ theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị quan tâm đến điều kiện ăn, ở của người lao động đang thực hiện nhiệm vụ “3 tại chỗ”; gần gũi, động viên vật chất và tinh thần người lao động tại các khu tập trung trong doanh nghiệp. Rà soát, thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 để đề xuất hỗ trợ, động viên kịp thời người lao động.

Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay trong toàn Tập đoàn đã có 02 người chết do Covid, 80 người bị F1, 200 người bị F2. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chi 3 đợt với tổng số tiền là 403,5 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ là các F0, F1, F2 và CNLĐ trong các vùng bị phong tỏa phải cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, chi hỗ trợ cho CNLĐ thực hiện nhiệm vụ “3 tại chỗ” của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc số tiền 150 triệu đồng. Hỗ trợ 100 CNLĐ đặc biệt khó khăn Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam 50 triệu đồng.

Mới đây nhất, từ ngày 24/8 đến 20/9/2021. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức khảo sát và chi hỗ trợ bữa ăn cho 4.380 đoàn viên, người lao động của 16 đơn vị đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 4,380 tỷ đồng. Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn cũng chi 1,4 tỷ đồng hỗ trợ 3.789 CNLĐ làm việc “3 tại chỗ” và 529 CNLĐ các đơn vị phải ngừng việc, làm việc luân phiên hưởng lương tối thiểu vùng, có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Mặt khác, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Đoàn thanh niên Tập đoàn đã phối hợp phát động tinh thần tương thân, tương ái, kêu gọi các đơn vị khu vực phía Bắc ủng hộ người lao động phải làm việc “3 tại chỗ” tại các đơn vị phía Nam. Kết quả các đơn vị đã ủng hộ 324 triệu đồng.

Bằng sự đoàn kết và tinh thần tương trợ, quan tâm, các đơn vị trong Tập đoàn đã rất nỗ lực khắc phục khó khăn, sống chung với đại dịch. Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2021 nhìn chung được duy trì tương đối ổn định, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, một số doanh nghiệp phân bón có mức tăng trưởng khá hơn so với các doanh nghiệp khác. So với cùng kỳ năm 2020, Giá trị sản xuất công nghiệp (theo thực tế) trong 09 tháng đầu năm đạt 35.157 tỷ đồng tăng 27,5%. Tổng doanh thu đạt 37.318 tỷ đồng tăng 26,5%. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoànước lãi 362 tỷ đồng.