Đảng ủy Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

02:30 CH @ Thứ Tư - 12 Tháng Sáu, 2024

Ngày 11/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao giải năm 2023.

Đảng ủy Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất việt Nam vinh dự là 1 trong số 25 tập thể được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy Khối đã ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức 4.060 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, với 456.872 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Đồng thời xác định việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết công tác hằng năm của Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, cụ thể hóa việc thực hiện các quy định về nêu gương gắn với Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW trong các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ; xác định là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng và chất lượng đảng viên hằng năm.

Thông qua xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các nhiệm vụ; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với người lao động; bước đầu có những thay đổi tích cực chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”.