Đảng ủy Tập đoàn: Sơ kết công tác quý 1, nhiệm vụ quý 2/2021

01:49 CH @ Thứ Sáu - 09 Tháng Tư, 2021

Ngày 09/4/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Lệ, Kiểm tra viên, Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ Khối, đồng chí Hà Quang Nghĩa, Phó Vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện BTV, BCH, UBKT Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Quý I năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; 04 đơn vị sản xuất urê, DAP (thuộc danh sách 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả của ngành Công Thương) có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Trong quý 1/2021, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng: xây dựng đảng về mặt chính trị tư tưởng; tổ chức; bảo vệ chính trị nội bộ; về kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công tác văn phòng và tài chính cấp ủy.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết; cấp ủy Tập đoàn tham gia đầy đủ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các Ban tham mưu, giúp việc và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm thực hiện tốt Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quyết định, Công điện, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động và phối hợp chặt chẽ vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021 của toàn Tập đoàn về Giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020; Doanh thu ước đạt 11.624 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020; Nộp NSNN ước đạt 420 tỷ đồng, bằng 26,1% so với kế hoạch năm 2021; Lợi nhuận: các đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ ước lỗ 600 tỷ đồng, giảm 363 tỷ so với cùng kỳ năm 2020; các đơn vị không thuộc Đề án 1468: Lợi nhuận ước đạt 359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020.

Trong quý 2/2021, Đảng ủy Tập đoàn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để yên tâm lao động sản xuất kinh doanh cùng doanh nghiệp.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo, chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2021 và Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của quý II năm 2021.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Bí thư về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng ủy Tập đoàn.

Trong 05 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tập đoàn lần thứ II; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn đã xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Tập đoàn với những nội dung cụ thể, phù hợp. Tổ chức quán triệt Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua kênh thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua đó, đã tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động, đặc biệt là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên mà trước hết là của người đứng đầu cấp ủy.

Thực hiện phong trào làm theo Bác, Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời biểu dương khen thưởng cho 04 tập thể và 07 cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2018; Đảng ủy Khối đã khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng ủy Khối DNTW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng ủy Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Phát biểu tham luận tại hội nghị đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn đề nghị các Ban đảng của Đảng ủy Khối DNTW nhìn nhận, đánh giá về những nỗ lực của Tập đoàn và các đơn vị thành viên Tập đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận trong Quý 1/2021; đóng góp của các đơn vị sản xuất DAP trong Tập đoàn vào việc bình ổn giá phân bón DAP trên thị trường. Đồng chí mong muốn Đảng ủy Khối DNTW có ý kiến để các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn sẽ sớm được Chính phủ, các Bộ, Ban Ngành quan tâm giải quyết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị về kết quả sản xuất kinh doanh trong Quý 1/2021. Đồng chí mong muốn và đề nghị các các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo chỉ đạo đơn vị, phát huy những lợi thế, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác; đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện thường xuyên, liên tục Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

HỒNG LIÊN- NGỌC SƠN