Lễ chuyển giao Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

05:39 CH @ Thứ Hai - 10 Tháng Tư, 2023

Sáng 10/4/2023, tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã diễn ra Lễ chuyển giao Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức; Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ;  Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng đại diện các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Lâm Thao, lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh ủy, đại diện văn phòng, Ban tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và các đồng chí bí thư chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được thành lập 24/6/1962, tiền thân là đảng bộ cơ sở trực thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Đến năm 2001 căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, BTV Đảng ủy tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định số 198 ngày 10/9/2001 nâng cấp từ đảng bộ cơ sở lên đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh ủy Phú Thọ. Đến nay đảng bộ có 15 tổ chức cơ sở đảng trong đó có 04 chi bộ cơ sở, 11 đảng bộ cơ sở với 57 chi bộ cơ sở trực thuộc và trên 700 đảng viên. 

Với truyền thống trên 60 năm xây dựng và trưởng thành, đảng bộ luôn bám sát và vận dụng sáng tạo quan điểm, định hướng của trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, truyền thống đoàn kết, sự năng động sáng tạo điều hành của ban chấp hành đảng bộ, ban giám đốc và tinh thần hăng say lao động của cán bộ đảng viên, công nhân, người lao động trong thực hiện sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế trong địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ đọc Quyết định bàn giao.

Tại buổi lễ đã công bố các quyết định bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên. Theo Quyết định số 990-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ về việc chuyển giao tổ chức Đảng, Đảng viên đối với Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Quyết định số 1228-QĐ/TU của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN Trung ương đọc Quyết định tiếp nhận
Ký biên bản bàn giao, tiếp nhận
Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của Đảng bộ Công ty trong thời gian qua. Trong thời gian qua Đảng bộ Công ty đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó chặt chẽ nhiệm vụ chính trị với địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tham gia tích cực các hoạt động an sinh, giảm nghèo, nhân đạo từ thiện, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh "Việc chuyển giao nhằm thực hiện thống nhât mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn, tập trung hơn nữa sự chỉ đạo, lãnh đạo của ngành dọc, tạo sự phối hợp, hỗ trợ cụ thể, thiết thực trong từng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Trước yêu cầu đó đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo và từ những kết quả đã đạt được tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí tin rằng dưới sự lãnh đạo của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và BTV Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành mà Đảng và Nhà nước đã ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó bí thư TT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tập đoàn kinh tế với cấp ủy địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên theo quy đinh, tiếp tục phối hợp với địa phương cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trên địa bàn, tham gia đầy đủ các hoạt động với địa phương. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ Tỉnh ủy Phú Thọ lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện ngiêm và có hiệu quả quyết định 61 của Ban Bí thư.

Đồng chí cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành đã giúp các đơn vị đóng trên địa bàn hoàn thành tốt việc bàn giao, thực hiện theo đúng quy định. Đồng chí mong rằng Tinh ủy sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ các doanh nghiệp để các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành nhất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban ngành của tỉnh trong suốt 60 năm qua đã luôn sát cánh, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty xây dựng, trưởng thành và phát triển có những kết quả như ngày nay. Đồng chí nêu rõ, dù công ty có chuyển sinh hoạt Đảng ở đâu, nhưng đơn vị vẫn đóng tại địa phương và vẫn cần sự giúp đỡ của Tỉnh thì Công ty mới tiếp tục ổn định và phát triển. Đồng chí mong rằng sau khí chuyển giao Công ty vẫn nhận được sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND như trước đây. Đồng chí nhấn mạnh, sau khi chuyển giao, sự phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn với Tỉnh ủy và các cơ quan ban ngành của tỉnh càng tăng cường nhiều hơn, mật thiết hơn để cùng với Công ty hoàn thành công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Đồng chí cũng cam kết Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị đóng trên địa bàn, từ công tác an sinh, các hoạt động phong trào... sẽ thực hiện tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn. Đồng chí tin rằng Công ty với bề dày truyền thống sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển để xứng đáng với các danh hiệu mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo, các ban Tỉnh ủy đã luôn quan tâm, giúp đỡ Công ty trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đồng chí nêu rõ, dù sinh hoạt về Đảng bộ Tập đoàn nhưng Công ty vẫn đứng chân trên địa bàn nên Công ty rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của tỉnh ủy, các ban, ngành trong Tỉnh để Đảng bộ công ty hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đưa công ty ngày càng phát triển. Đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương tham gia phát triển kinh tế xã hội thông qua các hoạt động an sinh xã hội, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, địa phương, tăng cường giữ mối quan hệ với các ngành, đơn vị của tỉnh và huyện. Đồng chí mong rằng sau khi chuyển về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp trên để Đảng bộ công ty tiếp tục phát huy truyền thống thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.