Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 16, khóa III mở rộng

04:40 CH @ Thứ Ba - 05 Tháng Bảy, 2022

Sáng ngày 04/7/2022, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thực hiện kiện toàn Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối và đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Uỷ viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí đại diện Ban Tổ chức và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban Chấp hành Đoàn Khối đã bầu bổ sung 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: 

- Đồng chí Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Đồng chí Thân Văn Hiển, Bí thư Đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Bí thư Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Thông, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được bầu bổ sung Ủy Ban Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng trong dịp này, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị được tổ chức với thành phần gồm các đồng chí Thường trực Đoàn Khối, Ủy viên BCH Đoàn Khối khóa III; Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trong Khối. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí cao với tiêu đề, bố cục các báo cáo. Các ý kiến thảo luận tập trung góp ý để hoàn thiện về nội dung của các phong trào lớn trong nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng phương hướng mục tiêu giai đoạn 2022-2027, trong đó đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn trọng tâm: Phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, các giải pháp thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên các cấp, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Kết quả hội nghị được Ban Chấp hành Đoàn Khối tiếp thu, tổng hợp và tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, là căn cứ để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Qua đó, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp sức trẻ xây dựng Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng phát triển bền vững.