Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Nhân sự và Trưởng ban Kỹ thuật

03:15 CH @ Thứ Ba - 14 Tháng Ba, 2023

Chiều ngày 14/3/2023, tại cuộc họp giao ban Tập đoàn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Nhân sự và Trưởng ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cụ thể:

- Theo Quyết định số 39/QĐ-HCVN ngày 09/3/2023, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Đại, Phó trưởng ban, Phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban, Ban Tổ chức Nhân sự - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Theo Quyết định số 36/QĐ-HCVN ngày 07/3/2023, bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Ngọc Bộ, Phó trưởng ban, Phụ trách Ban Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng ban, Ban Kỹ thuật - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm mới, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nêu rõ: các đồng chí được bổ nhiệm ngày hôm nay đã có quá trình thử thách, trải qua nhiều vị trí công tác và đã đáp ứng được các yêu cầu vì vậy Lãnh đạo Tập đoàn đã tin tưởng giao cho các đồng chí trọng trách này. Đây cũng là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất nặng nề, lãnh đạo Tập đoàn mong rằng các đồng chí tiếp tục mang khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của mình để tiếp tục cùng Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới để Tập đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.