Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) chốt chi gần 70 tỷ đồng chia cổ tức

03:04 CH @ Thứ Năm - 11 Tháng Tám, 2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/8, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 14/9/2022.

Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) vừa chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng.

Như vậy, với gần 113 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao sẽ phải chi khoảng 67,8 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/8, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 14/9/2022.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp 2022 đã được soát xét, 6 tháng đầu năm, LAS ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 1.894 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng 9,34% lên 57,71 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản LAS là hơn 2.039 tỷ đồng, giảm 11,15% so với thời điểm đầu năm.

Bên cạnh đó, nợ phải trả giảm 24,68% xuống còn gần 725 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 56% xuống còn 238,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 6 còn hơn 69 tỷ đồng. Ngoài ra, LAS còn hơn 101,4 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.