Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng và công tác Văn thư Lưu trữ

04:23 CH @ Thứ Sáu - 12 Tháng Tám, 2022

Để đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giúp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong hai ngày 11, 12 tháng 8 năm 2022, tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng và công tác Văn thư Lưu trữ cho hơn 100 học viên là Phó Bí thư chi đảng bộ, cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy tại các đảng  bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ; cán bộ phụ trách và cán bộ làm công tác Thi đua - khen thưởng tại các đơn vị thành viên, các đơn vị sự nghiệp trong toàn Tập đoàn.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh, hội nghị tập huấn sẽ trang bị những kiến thức cần thiết về công tác văn phòng cấp ủy, tài chính đảng cho các đồng chí cấp ủy viên các cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy và nghiệp vụ về công tác đảng, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Tập đoàn về công tác thi đua khen thưởng; các Nghị định, hướng dẫn của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi tiếp thu các chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực trong công tác tại đơn vị mình.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, giảng viên cao cao cấp, báo cáo viên Trung ương truyền đạt các chuyên đề về Công tác văn phòng cấp ủy; nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác tài chính đảng, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở.

 Hội nghị cũng được Thạc sĩ Nguyễn Thi Việt Hà, phó vụ trưởng vụ Thi đua khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương truyền đạt các nội dung mới về công tác thi đua khen thưởng trong Luật thi đua khen thưởng năm 2022; hướng dẫn cách lập hồ sơ trình xét khen thưởng các cấp và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng hiện nay. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được giảng viên Hồ Anh Tú, Cục văn thư Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ truyền đạt nội dung chi tiết Nghị định số 30/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ, đồng thời hướng dẫn và thực hiện triển khai các văn bản quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc, hướng dẫn giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và xác định giá trị tài liệu và tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

Hội nghị cũng dành thời gian để các báo cáo viên, học viên trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác đảng, công tác thi đua khen thưởng và công tác văn thư lưu trữ với các học viên; thảo luận, thống nhất xác định những giải pháp, cách thức để khắc phục tồn tại; đồng thời giải đáp một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn trong các công tác đảng, công tác văn thư lưu trữ và công tác thi đua, khen thưởng. 

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí Lê Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

HỒNG LIÊN