VINACHEM: Gia hạn thời gian cuộc thi thiết kế Biểu trưng và Khẩu hiệu

03:57 CH @ Thứ Năm - 17 Tháng Ba, 2022

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi thiết kế logo và slogan của Tập đoàn tới toàn thể CBCNV - NLĐ trong toàn Tập đoàn nhằm lựa chọn tác phẩm xuất sắc để sử dụng chính thức trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh của Tập đoàn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Tập đoàn quyết định gia hạn thời gian gửi tác phẩm dự thi đến ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề nghị các Công ty TNHH MTV, Người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần, đơn vị sự nghiệp, đơn vị trực thuộc tiếp tục vận động CBCNV - NLĐ hưởng ứng cuộc thi và gửi tác phẩm về Tập đoàn qua Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây.