Thị trường xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2022

10:53 SA @ Thứ Tư - 22 Tháng Sáu, 2022

5 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón xuất khẩu của cả nước đạt 759.812 tấn, tăng 31,7% so với 5 tháng đầu năm 2021, thu về  499,94 triệu USD, tăng 169%.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2022 cả nước xuất khẩu 132.624 tấn phân bón, tương đương 87,82 triệu USD, giá trung bình 662 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 4/2022, với mức giảm tương ứng 10,9%, 13,7% và 3%. So với tháng 5/2021 thì tăng 27,2% về lượng, tăng mạnh 146% kim ngạch và tăng 93,4% về giá.

Trong tháng 5/2022 xuất khẩu phân bón sang thị trường chủ đạo Campuchia tăng mạnh, tăng 34,2% về lượng, tăng 22,4% về kim ngạch và nhưng giảm 8,8% về giá so với tháng 4/2022, đạt 65.547 tấn, tương đương 38,54 triệu USD, giá 588 USD/tấn; So với tháng 5/2021 cũng tăng 1,5% về lượng, tăng 66,5% kim ngạch và tăng mạnh 64% về giá. Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc cũng tăng 13,9% về lượng, tăng 7,2% kim ngạch nhưng giảm 5,9% về giá, đạt 14.480 tấn, tương đương 12,16 triệu USD, giá 839,6 USD/tấn; So với tháng 5/2021 tăng rất mạnh 6.482% về lượng, tăng 14.754% kim ngạch và tăng 125,7% về giá.

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón xuất khẩu của cả nước đạt 759.812 tấn, tăng 31,7% so với 5 tháng đầu năm 2021, thu về 49,94 triệu USD, tăng 169%, giá trung bình đạt 658 USD/tấn, tăng 104%. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia, chiếm 27,8% trong tổng lượng và chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch phân bón xuất khẩu của cả nước, đạt 210.885 tấn, tương đương gần 118,1 triệu USD, giá trung bình 560 USD/tấn, giảm nhẹ 1,5% về lượng, nhưng tăng 62,5% về kim ngạch và tăng 65% về giá so với 5 tháng đầu năm 2021.

Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 57.556 tấn, tương đương 46,46 triệu USD, giá trung bình 807 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với 5 tháng đầu năm 2021, với mức tăng tương ứng 291,6%, 1.103% và 207%; chiếm 7,6% trong tổng lượng và chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch.

Thị trường Malaysia đứng thứ 3 đạt 81.747 tấn, tương đương 37,83 triệu USD, giá 462,8 USD/tấn, tăng 98% về lượng, tăng 340% kim ngạch và tăng 122,3% về giá so với 5 tháng đầu năm 2021, chiếm 10,8% trong tổng lượng và chiếm 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm2022 xuất khẩu phân bón sang đa số các thị trường tăng mạnh so với 5 tháng đầu năm 2021.