• Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

  10:22 SA @ 01/02/2021
  Ngày 02/02/2021, tại Trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt nam, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thanh Bình, Bí thư Chi bộ Ban Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
  XEM TIẾP
 • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

  09:44 SA @ 01/02/2021
  Sáng 31-1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
  XEM TIẾP
 • Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  09:41 SA @ 01/02/2021
  Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.
  XEM TIẾP
 • Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

  09:06 SA @ 29/01/2021
  Ngày 28/01/2021, Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã ban hành Văn bản số 257-CV/ĐU về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầu Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
  XEM TIẾP
 • Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020

  01:39 CH @ 27/01/2021
  Ngày 27/01/2021, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là BCĐ 35) Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị.
  XEM TIẾP