Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 53 năm vẻ vang, tự hào

10:10 SA @ Thứ Năm - 18 Tháng Tám, 2022

Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển (19/8/1969 – 19/8/2022), Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vẫn đang viết tiếp những trang sử hào hùng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ngành, nỗ lực không ngừng khẳng định vị thế và tầm quan trọng trong nền kinh tế nước nhà.

Những dấu ấn lịch sử đáng tự hào

Ngành Công nghiệp Hóa chất đã được hình thành và phát triển từ những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các thế hệ CBCNV của ngành vừa lao động sản xuất, vừa tham gia chiến đấu trong điều kiện hết sức thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhưng một trong những thành tựu quan trọng là đã xây dựng được các nhà máy lớn như Nhà máy Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Nhà máy Hóa chất Việt Trì, Nhà máy phân lân nung chảy Văn Điển, Nhà máy phân đạm và Hóa chất Hà Bắc…

Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị cắt băng khánh thành Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao (24/6/1962)

 Sự kiện Tổng cục Hóa chất được thành lập ngày 19/8/1969 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của ngành Công nghiệp Hóa chất. 

Trong vòng 10 năm (1965- 1975), vừa chiến đấu, vừa sản xuất công nghiệp ngành hóa chất vẫn đạt tốc độ tăng trưởng đáng kể. Giá trị tổng sản lượng năm 1975 bằng 2.25 lần so với năm 1965. Thời kỳ này CNHC là một trong những ngành thể hiện rõ tính chủ đạo công nghiệp quốc doanh với 24 nhà máy xây dựng mới trong vòng 1 thập kỷ. Các doanh nghiệp Nhà nước đã đảm bảo gần 70% giá trị tổng sản lượng toàn ngành.

 Giai đoạn 1981- 1985, giá trị tổng sản lượng 1985 bằng 2,8 lần so với năm 1980, đưa công nghiệp hóa chất trở thành ngành có tỷ trọng cao nhất, chiếm 10,6% ngành công nghiệp.

 Bước vào kế hoạch 5 năm 1991- 1998, ngành Hóa chất đã có những chuyển hướng căn bản khi chuyển sang quản lý theo cơ chế thị trường.

 Năm 1995, Tổng công ty Hóa chất được thành lập theo mô hình Tổng công ty 91. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Tổng công ty đã chủ động sáng tạo đưa TCT vượt qua mọi khó khăn thách thức. Trong 5 năm 1995 - 2000, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,6% và là đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao trong ngành công nghiệp. Năm 2000 giá trị tổng sản lượng bằng 2,14 lần, doanh thu bằng 2 lần so với năm 1996, nộp lợi nhuận và ngân sách không ngừng tăng lên.

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ- TTg ngày 11/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển Ngành 5 năm 2001-2005với mục tiêu từng bước xây dựng ngành công  nghiệp hóa chất hiện đại, hình thành các khu công nghiệp tập trung, các tổ hợp hóa chất cơ bản có quy mô lớn, với công nghệ tiên tiến.. Giai đoạn này nhiều dự án được đầu tư và hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành.

 Thực hiện quyết định số 89/QĐ- TTg và Quyết định số 90/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam đã tăng nhanh năng lực sản xuất kinh doanh. Giai đoạn này, TCT tập trung nghiên cứu, triển khai đầu tư một số dự án lớn như Dự án DAP Hải Phòng, Dự án Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn..

Lễ Công bố sản phẩm DAP Vinachem (22/4/2009)

 Trong 3 năm 2006-2009, TCT đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 tăng 22,5 lần, doanh thu tăng 54,5%, lợi nhuận tăng 2,7 lần, vốn chủ sở hữu tăng 1,07 lần so với năm 2006.

Ngày 23/12/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2197/QĐ - TTg phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Năm 2010, Công ty mẹ- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Đây là dấu mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của Tập đoàn, tạo ra thế và lực mới để phát triển ngành công nghiệp hóa chất.

Lễ ra mắt Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam

Ngày 05/1/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/QĐ- TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017- 2020. Đề án chỉ rõ mục tiêu phát triển: Bảo đảm Tập đoàn hóa chất Việt Nam có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, tập trung sản xuất kinh doanh hóa chất cơ bản và các sản phẩm hóa chất phục vụ cho công nghiệp tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn. Hiện nay Tập đoàn đang quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hướng tới xây dựng Tập đoàn ngày càng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Nhiều thương hiệu mạnh của Tập đoàn đã khẳng định vị thế của Ngành hóa chất như Phân lân Văn Điển, Supe Lâm Thao, Phân bón Đầu Trâu (Phân bón Bình Điền) Pin Con Ó (Pinaco), Pin Văn Điển, Săm lốp CASUMINA, DRC, SRC; các sản phẩm tẩy rửa mang thương hiệu LIX, NET, HASOCO, các sản phẩm thuốc sát trùng, thuốc trừ sâu, trừ cỏ dại…mang thương hiệu VIPESCO…

Những phần thưởng cao quý

 Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam luôn phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách, nắm bắt thời cơ, vận hội, không ngừng nỗ lực sản xuất kinh doanh, góp phần thiết thực đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu thi đua, nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2004, 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1985), Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 1999, 2014); nhiều Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể và cá nhân, cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Lãnh đạo Tập đoàn đón nhận Cờ thi đua của Uỷ Ban Quản lý vốn NN tại doanh ngiệp

Những danh hiệu cao quý ấy chính là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể CB-CNVC Tập đoàn, là phần thưởng xứng đáng cho những thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Tập đoàn đã không ngừng kế thừa và phát huy sáng tạo những thành quả của lớp cán bộ đi trước. Đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên và là tiền đề để toàn thể CBCNV Tập đoàn hôm nay quyết tâm phấn đấu đưa Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, giữ vững được vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, không ngừng nỗ lực, cố gắng, giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hóa chất, phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh với các công ty trong khu vực và thế giới.

 BAN TUYÊN GIÁO TRUYỀN THÔNG & PHÁT TRIỂN