Chi đoàn Đoàn TNCS HCM Cơ quan Tập đoàn hưởng ứng tham gia cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022”

03:05 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Bảy, 2022

Thực hiện công văn số 26-CV/ĐTN ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Kế hoạch số 108-KH/ĐTNK-VP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tham gia cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022” do Trung ương Đoàn tổ chức, Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn đã thông báo nội dung Kế hoạch số 108-KH/ĐTNK-VP đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn và tổ chức tuyên tuyền đến toàn bộ cán bộ, đoàn viên thanh niên để đăng ký tham gia Cuộc thi.  

Nhận thức đây là Cuộc thi quan trọng trong cán bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng thời cuộc thi là sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, rèn luyện Tiếng Anh nhằm khơi dậy niềm đam mê học tập ngoại ngữ, nâng cao trình độ trong cán bộ đoàn viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, hưởng ứng Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022”, Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn đã vận động cán bộ đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn tham gia Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trong không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ và quyết tâm đạt kết quả cao trong cuộc thi.

Một số hình ảnh Cuộc thi: